Initials Font

Initials Font Letter A for 5"x7" & 6"x10"
4.81" x 5.77", Stitches: 18410
6.92" x 5.78", Stitches: 21890
Colors: 5
$4.10
F214001610
Initials Font Letter B for 5"x7" & 6"x10"
4.80" x 5.48", Stitches: 23037
6.57" x 5.76", Stitches: 27559
Colors: 5
$4.10
F214002610
Initials Font Letter C for 5"x7" & 6"x10"
4.81" x 5.35", Stitches: 20050
6.42" x 5.77", Stitches: 24187
Colors: 4
$4.10
F214003610
Initials Font Letter D for 5"x7" & 6"x10"
4.80" x 5.58", Stitches: 24489
6.70" x 5.76", Stitches: 29440
Colors: 5
$4.10
F214004610
Initials Font Letter E for 5"x7" & 6"x10"
3.88" x 4.80", Stitches: 23037
4.65" x 5.75", Stitches: 23972
Colors: 5
$4.10
F214005610
Initials Font Letter F for 5"x7" & 6"x10"
3.85" x 4.80", Stitches: 16565
4.62" x 5.76", Stitches: 19900
Colors: 5
$4.10
F214006610
Initials Font Letter G for 5"x7" & 6"x10"
4.81" x 5.42", Stitches: 23864
6.50" x 5.77", Stitches: 28852
Colors: 5
$4.10
F214007610
Initials Font Letter H for 5"x7" & 6"x10"
4.31" x 4.82", Stitches: 22440
5.17" x 5.78", Stitches: 26408
Colors: 6
$4.10
F214008610
Initials Font Letter I for 5"x7" & 6"x10"
3.50" x 4.80", Stitches: 15082
4.20" x 5.75", Stitches: 17812
Colors: 4
$4.10
F214009610
Initials Font Letter J for 5"x7" & 6"x10"
3.61" x 4.79", Stitches: 14249
4.33" x 5.75", Stitches: 16848
Colors: 4
$4.10
F214010610
Initials Font Letter K for 5"x7" & 6"x10"
4.80" x 5.26", Stitches: 25552
6.32" x 5.76", Stitches: 25560
Colors: 5
$4.10
F214011610
Initials Font Letter L for 5"x7" & 6"x10"
4.25" x 4.81", Stitches: 14622
5.10" x 5.77", Stitches: 17568
Colors: 5
$4.10
F214012610
Initials Font Letter M for 5"x7" & 6"x10"
5.74" x 4.81", Stitches: 35043
6.89" x 5.78", Stitches: 26408
Colors: 4
$4.10
F214013610
Initials Font Letter N for 5"x7" & 6"x10"
4.83" x 5.08", Stitches: 24815
5.78" x 6.09", Stitches: 21890
Colors: 5
$4.10
F214014610
Initials Font Letter O for 5"x7" & 6"x10"
4.50" x 4.83", Stitches: 23596
5.41" x 5.78", Stitches: 28332
Colors: 4
$4.10
F214015610
Initials Font Letter P for 5"x7" & 6"x10"
4.80" x 5.13", Stitches: 17371
6.15" x 5.76", Stitches: 20671
Colors: 5
$4.10
F214016610
Initials Font Letter Q for 5"x7" & 6"x10"
4.60" x 5.54", Stitches: 27619
5.51" x 6.64", Stitches: 32955
Colors: 4
$4.10
F214017610
Initials Font Letter R for 5"x7" & 6"x10"
5.10" x 4.81", Stitches: 21276
6.12" x 5.79", Stitches: 26163
Colors: 5
$4.10
F214018610
Initials Font Letter S for 5"x7" & 6"x10"
4.82" x 4.19", Stitches: 15912
5.78" x 5.03", Stitches: 19042
Colors: 5
$4.10
F214019610
Initials Font Letter T for 5"x7" & 6"x10"
3.68" x 4.81", Stitches: 14746
4.41" x 5.77", Stitches: 17511
Colors: 4
$4.10
F214020610
Initials Font Letter U for 5"x7" & 6"x10"
4.65" x 4.81", Stitches: 22958
5.58" x 5.77", Stitches: 27415
Colors: 5
$4.10
F214021610
Initials Font Letter V for 5"x7" & 6"x10"
5.18" x 4.81", Stitches: 35043
6.21" x 5.77", Stitches: 26408
Colors: 5
$4.10
F214022610
Initials Font Letter W for 5"x7" & 6"x10"
6.87" x 4.81", Stitches: 33370
8.24" x 5.77", Stitches: 40234
Colors: 5
$4.10
F214023610
Initials Font Letter X for 5"x7" & 6"x10"
4.43" x 4.81", Stitches: 24683
5.31" x 5.76", Stitches: 29446
Colors: 5
$4.10
F214024610
Initials Font Letter Y for 5"x7" & 6"x10"
4.82" x 4.62", Stitches: 18662
5.77" x 5.54", Stitches: 19042
Colors: 5
$4.10
F214025610
Initials Font Letter Z for 5"x7" & 6"x10"
5.27" x 4.80", Stitches: 21611
6.32" x 5.76", Stitches: 25795
Colors: 4
$4.10
F214026610